zondag 11 november 2012

De Woonschool

Ik had er nog nooit van gehoord, de term Woonschool, voordat dit boek verscheen, maar het is n.b. een wijk in mijn eigen Haarlem waar deze term voor wordt gebruikt. In Parkwijk werd in de jaren 60 een wijkje gebouwd waar mensen met een sociale achterstand zouden worden gehuisvest met het idee dat ze door een betere huisvesting en begeleiding van maatschapppelijk werkers vanzelf wel op een beter spoor zouden komen. Deze wijk heette Parkwijk-Laag ofwel de Woonschool, alhoewel de bewoners zelf van de laatste term niet of nauwelijks op de hoogte waren. Christel Jansen beschrijft in haar boek De Woonschool het leven van Suus Jonkers, die als enige van haar familie wél kon leren en meer van haar leven wilde maken, maar daar in haar jeugd geen enkele medewerking voor krijgt. Zo had niemand in het gezin een tandenborstel en werd het douchehok in het huis enkel gebruikt om vuile kleren neer te gooien die dan binnen de kortste keren waren beschimmeld. Tussen lakens sliep ze pas voor het eerst toen ze in een gezondheidskolonie werd opgenomen. Iedereen in het gezin had luizen en er werd geen normaal gesprek gevoerd, alleen maar geschreeuwd en gescholden. Moeder Jonkers was totaal niet bij machte een gezin te runnen, regelmatig werden haar kinderen dan ook opgenomen in een kindertehuis of ondergebracht bij andere families.
Suus is ontsnapt uit haar milieu en heeft een school afgemaakt en later een gezin gesticht. Suus Jonkers is niet haar echte naam, wel is het haar echte verhaal. Het project Woonschool is een grote mislukking gebleken en de wijk is op een gegeven moment weer gesloopt. Het hele idee deed erg denken aan verbeteringsgesticht Veenhuizen in Drente, dat ook, hoe goedbedoeld ook, totaal mislukte.
De Woonschool van Christel Jansen is een intrigerend en schokkend boek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten